Even de laatste communicatie (vanaf 13-05-2016) met de Coiffure Award op een rijtje.Fri 13-05-2016 07:03

Aan de organisatie van de Coiffure Award
tav. mevr. C. Kuipers
Cc. Mevr. L. van de Graaf – Henkel
Mevr. M. Kaak – Coiffure
Mevr. M. Collee – Henkel

Amsterdam, 13 mei 2016

Geachte mevrouw Kuipers,

Sinds 20 maart jl. bent u bekend met het feit dat één van de deelnemers aan de Coiffure Award 2016 niet volgens uw reglement gehandeld heeft.
Uw reglement stelt dat deelnemers fotowerk van kapsels van eigen hand dienen in te sturen.
Mevr. J. Jager van Capaldi Kappers te Leeuwarden heeft een foto ingestuurd van een kapsel dat door mij ontworpen en vervaardigd is.

Het kapsel dat ik gemaakt heb is op verschillende momenten gefotografeerd.
De officiële collectie-foto maakt deel uit van mijn collectie SURVIVORS – SS2016 en is sinds medio februari wereldwijd gepubliceerd.

Mevrouw Jager heeft toegegeven dat zij beschikte over een foto van mijn werk.
Mevrouw Jager is gaan werken met hetzelfde model (Ceylin de Jong), van wie ze de foto van het door mij gemaakte kapsel had ontvangen.
Ze heeft middels haar moodboard laten zien dat deze foto de inspiratie was voor haar inzending.

U beschikt over de foto’s, die aantonen dat het kapsel dat mevrouw Jager heeft ingestuurd het kapsel is dat ik voor mijn collectie heb ontworpen en vervaardigd.
Aan het kapsel dat ik bij het model heb gemaakt heeft mevrouw Jager niets veranderd (ontwerp, coupe, kleur) en ze heeft het nagenoeg identiek gestyled en gefotografeerd.
Wel heeft ze de foto op de computer gespiegeld, wellicht om haar kopieergedrag te verhullen.
Het op de computer bewerken van een creatie is evenmin geoorloofd.

U beschikt over de verklaringen van het model (Ceylin de Jong), die stelt dat mevrouw Jager, los van het spiegelen, niets aan het kapsel heeft veranderd.

Op 6 april liet u mij weten dat dit een zaak is tussen mevrouw Jager en mij.
Maar noch mevrouw Jager, noch ik gaan over handhaving van uw reglement.
U bent als organisator van uw competitie de enige die hierin actie kan ondernemen.

Op 2 mei jl. heb ik u per mail gevraagd hoe nu de procedure is.
Hierop heeft u nog niet gereageerd.
Kunt u mij laten weten hoeveel tijd u nog nodig heeft?

Hoogachtend,

Hans Beers

Ceylin_3x_72

Fri 13-05-2016 14:20Geachte heer Beers, beste Hans,

Naar aanleiding van uw email van vandaag (13 mei 2016) en uw eerdere berichten, heeft onze organisatie uw verzoek wederom met de nodige aandacht bekeken. Wij verwijzen u graag naar ons aan u verzonden emailbericht, d.d. 20-04-2016.

Wij hopen dat wij met ons antwoord u voldoende hebben geinformeerd, en op deze wijze aan uw verzoek om een reactie vanuit onze organisatie hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

Namens de Coiffure Award organisatie

Corina Kuipers

=======================

Fri 13-05-2016 15:51

Geachte mevrouw Kuipers,

Het antwoord dat u stuurt is even nietszeggend als de vorige keer.
Ik citeer uit uw mail van 20 april, waarnaar u kennelijk verwijst:

“Wij herhalen dat wij als organisatie geen partij in deze zijn. We betreuren oprecht de ergernis die bij u leeft, echter het blijkt dat er vooralsnog geen nieuwe (juridische) feiten zijn die ons noodzaken aktie te ondernemen tegen welke partij dan ook.”

Hoe kunt u nou stellen dat u geen partij bent in een wedstrijd die u zelf organiseert?
U hanteert een reglement met heldere bepalingen, doch u doet er niets mee?

Verder zijn er sindsdien wel degelijk nieuwe feiten. Mevrouw Jager was van mening dat ze mijn kapsel niet zou kunnen kennen. Doch door het laten zien van de foto die zij van Ceylin de Jong had ontvangen toonde zij aan mijn kapsel voor de volle 100% te kennen. Ze heeft bovendien laten zien dat ze deze foto, mijn foto, op haar moodboard heeft geplaatst en als inspiratie heeft gebruikt. Tevens heeft ze laten zien dat haar fotografe deze foto ook kende.

Mij dunkt dat dat nieuwe informatie is. Verder heb ik u, middels screenshots, laten weten hoe Ceylin de Jong, het model, een en ander heeft ervaren.

Maar uiteindelijk blijft het gaan om een werk dat mevrouw Jager instuurt. En dat voor 100% bestaat uit het werk dat ik vervaardigd heb, zonder daar ook maar iets aan toe te voegen of te veranderen. Wanneer u dit ontkent, motiveert u dat dan alstublieft. Dan weten we misschien aan welke feiten u nog behoefte zou hebben. Vertelt u mij alstublieft waarom het voor uw organisatie nog niet helder is dat hier iemand een loopje neemt met uw wedstrijdvoorwaarden.

Kortom, uw antwoord is ontoereikend en u heeft vooralsnog geenszins aan mijn verzoek om een (zinvolle) reactie voldaan. Ik zie uit naar een meer inhoudelijk reactie van uw zijde.

Hoogachtend,

Hans Beers

=========================

Wordt ongetwijfeld vervolgd