Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hans Beers Hair Stage verzamelt gegevens:
a. noodzakelijk voor het maken van een reservering;
b. voor het accuraat bijhouden van details mbt. de geknipte coupe, eventuele kleurrecepten, toegepaste technieken, gebruikte producten, etc.
Met betrekking tot reserveringen is het belangrijk dat we weten met wie we van doen hebben en dat we u per telefoon of email kunnen bereiken wanneer dat noodzakelijk zou zijn.
Met betrekking tot kleurrecepten, gebruikte producten etc. is het van belang dat wij kunnen voortbouwen op de op u persoonlijk toegesneden technieken.
Uw email-adres wordt niet doorgeleverd aan derden. U ontvangt desgewenst afspraakherinneringen. U ontvangt geen nieuwsbrief of andere mail wanneer u daar geen toestemming voor heeft verleend. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

De gegevens die wij over u hebben zijn uitsluitend door onze medewerkers in te zien. Ons computersysteem is middels diverse wachtwoorden en procedures beveiligd tegen inbreuk van buitenaf. U heeft recht op inzage in uw gegevens en op uw verzoek zullen ze worden verwijderd. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen het verzamelen van genoemde gegevens. Zonder naam, telefoonnummer en email-adres kunnen wij echter geen reservering voor u aanmaken. Wanneer u geen toestemming zou geven om bijvoorbeeld kleurrecepten van u te bewaren kunnen wij niet garanderen dat de kleurresultaten altijd zijn zoals men gewend is.

De gegevens worden verzameld door de medewerker die een reservering van u accepteert en de medewerker die de behandeling bij u uitvoert. De gegevens worden bewaard zolang als u klant bij ons bent ingeschreven. Wanneer u langer dan een jaar niet meer van onze diensten gebruik maakt kunnen wij overgaan tot het verwijderen van de verzamelde gegevens. Voor de nieuwbrief kunt u zichzelf uitschrijven of ons verzoeken dit te doen.

Wanneer er zich onverhoopt problemen zouden voordoen met betrekking tot uw privacy verzoeken wij u dit per omgaande aan ons kenbaar te maken, opdat wij in gezamenlijk overleg tot een oplossing kunnen komen.